Vítejte na webových stránkách společnosti
MERCED a.s.


Akreditovaná laboratoř MERCED

Společnost MERCED a.s. je akreditovanou zkušební laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018 pro odběr vzorků odpadních, povrchových, podzemních a pitných vod.

 

Akreditovaná laboratoř MERCED