Vítejte na webových stránkách společnosti
MERCED a.s.


POSUZOVÁNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA DODRŽOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

  • posouzení podnikových postupů s platnou environmentální legislativou
  • posouzení kompletnosti příslušné dokumentace společnosti
  • posouzení vnitřních havarijních plánů
  • hodnocení činnosti společnosti při vzniku závažné havárie, zejména řešení vlastní likvidace havárie a minimalizace jejích následků, řešení nápravných opatření, jednání s orgány státní správy, apod.