Vítejte na webových stránkách společnosti
MERCED a.s.


SANACE STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

  • zpracování projektů sanačních prací
  • komplexní zajištění prací souvisejících se sanací dané lokality
  • poradenství při přípravě návrhů na racionalizaci procesu odstraňování ekologických zátěží a prevence proti jejich vzniku
  • likvidace nebezpečných odpadů, především sedimentů z jímek a lapolů na jednotlivých lokalitách
  • likvidace tuhých a kapalných odpadů za účelem vyčištění lokality včetně sanace zemin a podzemních vod
  • nezbytnou podmínkou pro dokumentaci účinnosti jakéhokoliv sanačního zásahu je průběžný monitoring vývoje koncentrací kontaminantu v sanovaném území; prostřednictvím odběrů a analytického zpracování vzorků ve stanovených intervalech je sledován časový a prostorový vývoj obsahu hlavních polutantů v sanovaném typu prostředí