MERCED je akreditovanou laboratoří

MERCED a.s. je akreditovanou laboratoří.

V únoru 2022 absolvovala společnost úspěšně kontrolní audit provedený ASLAB střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, v rámci kterého byla potvrzena platnost Osvědčení o správné činnosti laboratoře MERCED v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018.