Ostatní služby

Ekologické autity

  • nezávislé posouzení podniku z hlediska dodržování ekologických právních předpisů, firemních norem, příp. koncernových standardů
  • předprodejní ekologický audit – stanovení ekologických rizik a závazků, které pro zájemce o koupi podniku, pozemku, případně jiné nemovitosti vyplývají ze znečištění podzemní vody, zemin, příp. stavebních konstrukcí, z neplnění požadavků platné nebo připravované ekologické legislativy
  • odborný provozní a dokladový audit s návrhy na doplnění provozní dokumentace

Poradenství v oblasti životního prostředí

  • konzultační a poradenská činnost k zabezpečení legislativních požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí
  • zmapování (pasportizace) stávajícího stavu provozně environmentální dokumentace na jednotlivých provozovnách společnosti
  • návrhy a zpracování systematického přístupu k vedení provozně environmentální dokumentace na jednotlivých provozovnách společnosti s cílem tuto dokumentaci dlouhodobě a systematicky zabezpečovat a aktualizovat