O společnosti

MERCED a.s. poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, ekologie a likvidace ekologických škod a zajišťuje odborné poradenství a služby i v dalších oblastech týkajících se životního prostředí.

MERCED a.s. své služby poskytuje tak, aby se vzájemně prolínaly a vytvářely kompaktní celek.

MERCED a.s. je akreditovanou laboratoří pro odběry vzorků odpadních, podzemních, povrchových a pitných vod.

MERCED a.s. je schopna Vaši společnost zastupovat při veškerých jednáních v rámci problematiky životního prostředí na všech úrovních orgánů státní správy.

MERCED a.s. působí na trhu od roku 1998.

 

PORADENSTVÍ V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • konzultační a poradenská činnost k zabezpečení legislativních požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí
  • zmapování (pasportizace) stávajícího stavu provozně environmentální dokumentace na jednotlivých provozovnách společnosti
  • návrhy a zpracování systematického přístupu k vedení provozně environmentální dokumentace na jednotlivých provozovnách společnosti s cílem tuto dokumentaci dlouhodobě a systematicky zabezpečovat a aktualizovat
  • vyhotovení kompletní provozně environmentální dokumentace pro jednotlivé provozovny společnosti včetně jejího schválení příslušnými orgány státní správy (havarijní plány, provozní řády, povolení k provozu pro čerpací stanice, autoservisy, autoopravny, sklady chemických a nebezpečných látek, odmašťovny, lakovny, myčky automobilů, dopravní společnosti apod.)
  • operativní vyřizování aktuálních problémů a havarijních stavů v oblasti ochrany životního prostředí na jednotlivých provozovnách společnosti
  • návrh a příprava systémového přístupu k výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší pro provozovny společnosti (čerpací stanice pohonných hmot) a zabezpečení jeho výpočtu včetně podání oznámení