Ekologické audity
  • nezávislé posouzení podniku z hlediska dodržování platných ekologických právních předpisů, firemních norem, příp. koncernových standardů
  • ekologický audit pro jednání o poskytnutí úvěru - vypracování nezávislé informace pro bankovní ústav poskytující úvěr týkající se ekologických rizik, která by mohla ohrozit schopnost klienta splácet úvěr
  • předprodejní ekologický audit – stanovení ekologických rizik a závazků, které pro zájemce o koupi podniku, pozemku, případně jiné nemovitosti vyplývají ze znečištění podzemní vody, zemin, příp. stavebních konstrukcí, z neplnění požadavků platné nebo připravované ekologické legislativy
  • odborný provozní a dokladový audit s návrhy na doplnění provozní dokumentace