NIKM 2

MERCED a.s. je součástí projektu NIKM 2 - Národní inventarizace kontaminovaných míst.

Projekt 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Národní inventarizace je jednou z priorit MŽP. Databáze sjednocující všechny zjistitelné informace o kontaminovaných místech v rámci ČR umožňuje operativněji reagovat na požadavky státních orgánů, NKÚ a vytvářet statistiky v oblasti životního prostředí. Zároveň je informační základnou pro eliminaci rizik ze zjištěných kontaminací. Jedná se o celostátně a rovněž i mezinárodně sledovaný projekt.

Projekt je plněním jednoho z opatření Státní politiky životního prostředí České republiky 2012–2020 - 4.2.4.1 – „Realizovat národní inventarizaci kontaminovaných míst v ČR“. V rámci realizace projektu byly v březnu 2019 zahájeny terénní práce projektového týmu CENIA a jejích smluvních dodavatelů.

Výsledkem projektu bude naplněná databáze SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) Ministerstva životního prostředí, a to včetně vyhodnocení priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží. Databáze bude plně využitelná na všech úrovních výkonu státní správy a samosprávy k přístupu k datům a informacím o kontaminovaných místech (ekologických zátěžích) a tak i Územně analytických podkladech v jevu 64. Výsledky projektu budou rovněž využitelné pro podnikatelský sektor a informační služby veřejnosti.

SEKM - SEKM3