Reference

ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., BENZINA odštěpný závod 

zajištění veškerých činností v oblasti ochrany životního prostředí
monitoring kvality odpadních, podzemních, povrchových a pitných vod

DS Točník, DS Mělník, DS Šumperk, DS Olomouc

  • sanace ropného znečištění

ČPP TRANSGAS, s.p. 

ČPP TRANSGAS, s.p. Dolní Měcholupy, ČPP TRANSGAS, s.p. Kouřim

  • průzkum znečištění zemin areálu

ČPP TRANSGAS, s.p. Dolní Měcholupy

  • supervize sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod areálu

MINISTERSTVO FINANCÍ

  • supervize sanačních projektů, kvalifikovaná a nezávislá kontrola realizace sanačních projektů a průzkumných prací
  • kontrola účelného vynakládání finančních prostředků nabyvatele

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • supervize sanačních projektů, kvalifikovaná a nezávislá kontrola realizace sanačních projektů a průzkumných prací