Sanace starých ekologických zátěží
  • zpracování projektů sanačních prací
  • komplexní zajištění prací souvisejících se sanací dané lokality
  • zajištění supervizního dohledu při realizaci sanačních prací
  • provádění sanace zemin a podzemních vod
  • monitoring vývoje kontaminace v sanovaném území prostřednictvím odběrů vzorků zemin a podzemních vod